1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EVAmed SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gorlicach, ul. Broniewskiego 9, 38-300 Gorlice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570222, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł, posiadającą REGON: 362232170, NIP: 7382148626 („Administrator”) stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej Administratora, dostępnej pod adresem http://evamed.gorlice.pl („Serwis”).

 2. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.

 3. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników.

 4. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.

 5. Każdy użytkownik ma możliwość zablokowania odbierania plików cookies, co spowoduje, że użytkownik pozostanie anonimowy, ale Serwis nie będzie wówczas w stanie zidentyfikować ani użytkownika, ani jego preferencji. Tym samym zablokowanie odbierania plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

 6. Pliki cookies są dostępne dla Administratora. Pliki cookies mogą być także zamieszczane i wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców i partnerów.

 7. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

 8. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będę wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

 9. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265