Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EVAmed Sp. z o.o. w Gorlicach przy ul. Broniewskiego 9 powstał w dniu 13 sierpnia 2015 r
w wyniku przekształcenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gabinet Lekarza Rodzinnego w spółkę z o.o.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Lekarza Rodzinnego początkowa nazwa ”Gabinet Lekarza Rodzinnego” rozpoczął swą działalność w dniu 1 lipca 1998r. na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej i umowy z Małopolską Regionalną Kasą Chorych w Krakowie. Kierownikiem zakładu była lek. med. Cecylia Abram.
Był to pierwszy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w powiecie gorlickim. W dniu 23 października 2015r. zakład zmienił nazwę na Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EVAmed Sp. z o.o.

    Prezesem zarządu spółki została dr nauk med. Ewa Rzepka.

Zakład prowadzi działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim w Krakowie. Poza tym świadczy usługi komercyjne w zakresie poradni diabetologicznej, ortopedycznej, laryngologicznej oraz neurologicznej.

W kwietniu 2016r. rozpoczął się gruntowny remont mający na celu powiększenie powierzchni użytkowej zakładu oraz poprawę jego infrastruktury i komfortu dla pacjentów. Remont zakończył się w styczniu 2017r.

Celem naszej działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
zdeklarowanym do naszej przychodni pacjentom poprzez:

  • zapewnienie opieki lekarskiej, wraz z podstawową diagnostyką dla dorosłych i dzieci;
  • udzielanie w przypadkach uzasadnionych pomocy lekarskiej w domu chorego;
  • świadczenie opieki pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;
  • świadczenie opieki położnej środowiskowo-rodzinnej ;
  • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, szczepień w ramach gabinetu diagnostyczno – zabiegowego i w razie uzasadnionej potrzeby w domu chorego;
  • udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych, w tym realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EVAmed Sp. z o.o.
świadczy usługi medyczne od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 8.00 do 18.00
poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.