OPIEKA KOORDYNOWANA

Opieka Koordynowana w POZ – ruszamy od stycznia 2023 !

Co  zyska pacjent ?

Dzięki wdrożeniu opieki koordynowanej pacjenci z niektórymi chorobami przewlekłymi zyskają dostęp do większej liczby badań oraz kompleksowej opieki realizowanej przez personel POZ: lekarza i pielęgniarkę, a także – w niektórych zakresach – przez dietetyka lub lekarzy specjalistów.

Opieka koordynowana w POZ pozwoli na szybsze, skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie chorób przewlekłych oraz ułatwi dostęp do specjalisty

Możliwość zlecania nowych badań diagnostycznych (w sytuacjach  uzasadnionych  medycznie) –  to  poszerzenie zakresu badań w POZ skróci czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, pozwoli na szybsze postawienie diagnozy i wprowadzenie właściwego leczenia. Lekarz POZ zleci pacjentom badania, które do tej pory
były zarezerwowane dla lekarza specjalisty.

Wprowadzenie opieki koordynowanej w POZ wiąże się z poszerzeniem listy badań
diagnostycznych, które może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o:
– pakiet badań tarczycowych: antyTPO, antyTSHR, antyTG
– EKG wysiłkowe
– Holter EKG (24, 48, 72 godz.)
– USG Doppler naczyń kończyn dolnych
– ECHO serca.
Do tej pory na te badania kierował lekarz specjalista.

Dla każdego pacjenta objętego programem opieki koordynowanej podczas wizyty  kompleksowej powstanie indywidualny  plan opieki medycznej, który pozwoli  w sposób ciągły i przewidywalny usystematyzować wizyty pacjenta w przychodni,  a także kontrolować wyniki badań pacjenta i cały proces leczenia.

W realizacji planu opracowanego przez lekarza rodzinnego pacjenta wspierać będzie koordynator. On też udzieli wszystkich niezbędnych informacji oraz zaplanuje terminy wizyt edukacyjnych, konsultacji specjalistycznych czy dietetycznych.  

W naszej  przychodni  EVAmed opieka koordynowana realizowana będzie w następujących zakresach:

– diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków,
– diagnostyka i leczenie cukrzycy,
– diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej i przewlekłej choroby obturacyjnej płuc,
– diagnostyka i leczenie niedoczynności tarczycy oraz diagnostyka guzków pojedynczych i mnogich tarczycy.

Opiekę koordynowaną w przychodni EVAmed będzie realizował :

  1. Lekarz i pielęgniarka POZ
  2. Endokrynolog, Diabetolog, Kardiolog i Pulmonolog –możliwość konsultacji specjalistycznych lekarz -pacjent (w uzasadnionych   wskazaniach  medycznych)
  3. Dietetyk-porady dietetyczne   w cukrzycy 

Będą także  realizowanie porady edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy pacjenta o chorobie i sposobach radzenia sobie z nią.

Wdrożenie opieki koordynowanej  potrwa wiele miesięcy, ale już od  stycznia 2023 roku  Nasi  Pacjenci sukcesywnie będą zapraszani do udziału w poszerzonej, kompleksowej opiece w  POZ. 

Na pytania dotyczące opieki koordynowanej czekamy pod adresem mailowym :

W celu umówienia wizyty kompleksowej prosimy o kontakt z Koordynatorem Medycznym w naszej przychodni EVAmed

Telefony czynne od poniedziałku do piątku w  godzinach  pracy przychodni, 18 352 74 33 , 790 860 500.