Polityka prywatności

 • NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EVAmed SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gorlicach, ul. Broniewskiego 9, 38-300 Gorlice, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570222, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł, posiadającą REGON: 362232170, NIP: 7382148626, zwany dalej Administratorem, przetwarza dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie internetowej http://evamed.gorlice.pl/
 • Administratorzy przetwarzają następujące dane osobowe wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za -pośrednictwem formularza kontaktowego:
  – imię lub nazwisko,
  – adres e-mail,
  – numer telefonu
  – inne dane przekazane przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego
 • Przekazanie danych wskazanych w ust. 2 powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (odmowa przekazania danych uniemożliwi wysłanie użytkownikowi odpowiedzi). Przekazanie pozostałych informacji jest dobrowolne.
 • Przekazanie danych wskazanych w ust. 2 odbywa się na podstawie zgody użytkownika (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO). Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.
 • Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla udzielenia użytkownikowi odpowiedzi.
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania dostępu do jej danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu realizacji wskazanych praw należy skontaktować się z:
 • Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji stwierdzenia, że NZOZ EVAmed Sp. z o. o. narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Administratorzy zabezpieczają przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie
  z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych
  i bezpieczeństwa informacji.