PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program adresowany jest  do osób w  wieku od 35 do 65 lat  znajdujących  się na liście pacjentów zadeklarowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obciążonych  czynnikami ryzyka, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach  tego programu.

Udział w programie ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak najszybsze podjęcie przez lekarza odpowiedniego leczenia.

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

 • nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),
 • palenie tytoniu,
 • niska aktywność ruchowa,
 • nadwaga i otyłość,
 • upośledzona tolerancja glukozy,
 • wzrost stężenia fibrynogenu,
 • wzrost stężenia kwasu moczowego
 • nadmierny stres,
 • nieprawidłowe odżywianie,
 • wiek,
 • płeć męska,
 • obciążenia genetyczne,

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu. Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania. Wystarczy zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Lekarz lub pielęgniarka przeprowadzi wywiad i skieruje na badania (pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz badania biochemiczne (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała – Body Mass Index – BMI).).

Na ich podstawie lekarz dokona oceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia oraz wskaże, w zależności od potrzeb, dalsze zalecenia:

 • ponownego badania za 5 lat
 • edukacji zdrowotnej i ponownego badania za 5 lat
 • pozostawienia pacjenta pod kontrolą lekarza POZ poza programem
 • skierowania na dalsze leczenie do specjalisty

PROFILAKTYKA 40 PLUS

Programem Profilaktyka 40 Plus objęte są wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

 Badanie diagnozujące stan zdrowia można wykonać tylko raz. Oznacza to, że jedna osoba może jednorazowo skorzystać ze skierowania. Ponowne wypełnienie ankiety poprzez system IKP nie spowoduje wygenerowania kolejnego e-skierowania. Warto także podkreślić, że pakiet Profilaktyka 40 Plus nie posiada górnej granicy wieku. Z programu mogą skorzystać także seniorzy. Jedyną różnicą będą pytania zawarte w ankiecie. Dla osób z grupy wiekowej 65+ przewidziano inny zestaw pytań.

Jak dostać skierowanie na badanie 40 Plus?

Aby zarejestrować się na badania i skorzystać z darmowego programu należy najpierw wypełnić ankietę, która pozwoli ocenić czynniki ryzyka i dobrać indywidualny pakiet diagnostyczny. Ankietę można wypełnić poprzez :

 • Internetowe Konto Pacjenta
 • W swojej przychodni POZ
 • Można także zadzwonić na infolinię: 22 735 39 53.

Po 2 dniach roboczych system wygeneruje e-skierowanie (ważne do 31.12.2023r.). Następnie należy zgłosić się na badanie do wybranej placówki medycznej, która realizuje program Profilaktyka 40 Plus.

Wybierając się na badanie, trzeba mieć ze sobą dowód osobisty. Wyniki można odebrać poprzez system IKP, bądź w placówce, w której zostało zrealizowane świadczenie.

Wykaz placówek, które zawarły umowę z NFZ i realizują badania z programu Profilaktyka 40 Plus jest dostępny w internetowym serwisie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia

Jakie badania są wykonywane w ramach pakietu?

Program Profilaktyka 40 Plus składa się z trzech pakietów.

Są to: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i wspólny pakiet badań.

 1. Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawierać będzie badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

 1. Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawierać będzie badania:

1) morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2) stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3) stężenie glukozy we krwi;
4) AlAT, AspAT, GGTP – badania dotyczące oceny funkcji wątroby (enzymy wątrobowe);
5) poziom kreatyniny we krwi;
6) badanie ogólne moczu;
7) poziom kwasu moczowego we krwi;
8) krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)
9). PSA-antygen  swoisty sterczowy  całkowity

 1. Natomiast pakiet badań diagnostycznych wspólny to:

1) pomiar ciśnienia tętniczego;
2) pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę. Choroba przenosi się podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania (odpluwania) głośnego śmiechu, mówienia (prątki wydalane są wraz z kropelkami śluzu).
Zakażenie drogą powietrzną jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący może zakazić w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.
Gruźlica jest chorobą społeczną związaną z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego, jest osłabienie sił obronnych organizmu.
Na jej rozwój mają wpływ m.in. niedożywienie oraz złe warunki mieszkaniowe. Inne czynniki sprzyjające zachorowaniu na gruźlicę to: zakażenie HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne np. w stanach po transplantacji, pylica płuc, leczenie sterydami przez okres dłuższy niż 3 tygodnie w dawce powyżej 15mg/dobę, szybka utrata masy ciała.

Kto powinien skorzystać z Programu? 

Program jest  adresowany do  osób dorosłych, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki poz, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy. Badania powinny wykonać szczególnie osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności, które mogą się przyczynić do rozwoju choroby:

 • bezrobocie
 • niepełnosprawność
 • obciążenie długotrwałą chorobą
 • obciążenie problemem alkoholowym i/lub narkomanią
 • bezdomność

Podczas wywiadu z pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej ,analizowane jest  zagrożenie  chorobą . Osoby, które miały kontakt z chorym na gruźlicę, bądź wobec których istnieją inne przesłanki, mogą się zgłosić bez skierowania do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, do której złożyli deklarację wyboru.  W uzasadnionych przypadkach, pacjenci kierowani są do lekarza, który zleca szczegółowe badania.